Taiwan


FangBang Co., Ltd.

Tel:0935328573

Address:No. 19, Fuguo Rd, Shilin District, Taipei City, Taiwan (R.O.C.)


China


Head office

Tel:0571-86195101

Fax:0571-86195081

Email:fae@hzehc.com

Address:No.51,13Group, Dongxin Village, Yunhe Town, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province


Shenzhen office

Tel: 0755-27230833

Fax:0755-27231703

Email:lintsumin@hzehc.com

Address:No.109,Xinfeng Yuan, Wanfeng Village, Shajin Town, Anbao District, Shenzhen City,Guandong Province